Avdelningar

Scoutkåren använder den åldersindelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar. Även vuxna är välkomna att bli scouter i vårt ledarteam oavsett tidigare friluftserfarenhet.

Du kan börja i Scouterna från vårterminen i årskurs 1, först som det vi kallar Spårarscout och sedan blir du Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout och Roverscout. Vi har även avdelningarna Örnarna och Ugglan för scouter med behov av extra stöd i verksamheten.