Ny medlem

Är du ny som Scout i Ausås scoutkår och har bestämt dig för att bli medlem fyller du i en medlemsansökan som skickas direkt till Scouternas medlemsregister ”Scoutnet”. Vi kommer enbart att be dig om de uppgifter som krävs för att på ett säkert sätt kunna genomföra verksamheten. Du kommer meddelas via e-post när ditt medlemskap är hanterat av vår medlemsregistrerare och godkänt.

Givet vis är du välkommen att prova vara scout några möten innan du behöver bli medlem i scoutkåren. Det är dock viktigt att din registrering inte dröjer för länge med anledning av de försäkringar som ingår i medlemskapet och som krävs för att delta i våra arrangemang och aktiviteter.

Genom att skicka in din medlemsansökan godkänner du att Scouterna sparar och hanterar medlemmens personuppgifter under tiden för medlemskapet. När du blivit registrerad medlem skickas en medlemsfaktura hem till dig. Fakturor till nya medlemmar skickas ut vid bestämda tillfällen, några gånger per år så det kan ibland dröja innan din första medlemsfaktura kommer. Därefter faktureras medlemsavgiften terminsvis. Avslut av medlemskap måste meddelas innan påbörjad termin för att medlemsavgift inte ska utgå.

Ny medlemsansökan

 

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Har du flyttat och bytt adress eller fått nytt telefonnummer.
Det är varje medlems eller målsmans ansvar att uppdatera  kontaktuppgifter i Scouternas medlemsregister Scoutnet.

Du som medlem kan själv logga in i Scoutnet och uppdatera dina uppgifter. Klicka på länken ”Har du glömt lösenord”, därefter anger du ditt medlemsnummer eller din mejladress. Följ sedan de instruktioner som ges. Om du inte har någon mejladress registrerad eller inte kan ditt medlemsnummer måste du kontakta kårens medlemsregistrerare för att få hjälp.

Logga in på scoutnet

(Hjälpguide – Ändra medlemsuppgifter i Scoutnet)

 

Avsluta ditt medlemskap

Vill du eller ditt barn sluta i Scouterna? Medlemskap i Ausås scoutkår avslutar du genom att meddela kårens medlemsregistrerare via e-post till medlem@ausasscoutkar.se. Du måste även meddela din avdelningsledare att du eller ditt barn slutat. Som medlem förbinder du dig att betala full avgift för varje påbörjad höst- eller vårtermin även om ditt medlemskap avslutas under pågående period.

 

Ledare: Administrera avdelningsuppgifter

Avdelningsledare kan administrera avdelningens medlemmar och avdelningsinformation.

Logga in på scoutnet

(Hjälpguide – Administrera avdelningsuppgifter)