Om kåren

Ausås scoutkår finner du strax utanför Ängelholm i Skåne.
För vissa är det lägerlivet som lockar mest och för andra är det att få möta kompisarna på ett scoutmöte vid kårlokalen. Det som vi alla har gemensamt är att gilla utmaningar. Scouterna är en ideéll organisation vilket innebär att alla ledare och funktionärer arbetar utan ersättning. Alla har vi scouting som fritidssysselsättning och livsstil. Vi arbetar i små grupper där alla får möjlighet att synas och ta plats. Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år. I scouterna finns ingen avbytarbänk!

Scoutkårens storlek

En scoutkår kan variera i storlek. Den största scoutkåren har drygt 450 medlemmar. Vi i Ausås är ca 100 medlemmar.

Åldersindelning i avdelningar

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Vi har 5 avdelningar fördelade på 1 Spårar-, 1 Upptäckar-, 1 Äventyrar-, 1 Utmanar- och 1 Roveravdelning. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas oftast en gång i veckan i vår stuga på Möllebacken i Ausås.

Mer om avdelningarna