Bidrag från Majblomman

11 november, 2021 av Ausås scoutkår

Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom i Sverige. Visionen är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Vi i Ausås scoutkår säljer varje år Majblommor och delar genom vår egen lokala Majblommeförening ut ekonomiska bidrag till barn och unga under 18 år. Bidragen är avsedda för de som av många olika anledningar har det tufft ekonomiskt och därför annars inte kunnat följa med på arrangemang och aktiviteter som bland andra vi i scouterna anordnar.

Söka bidrag

Alla föräldrar har inte samma ekonomiska förutsättningar och det kan vara jobbigt att inte ha råd att låta sina barn följa med sina kompisar på fritidsaktiviteter. Barn och unga, upp till 18 år kan söka bidrag i vår lokala majblommeförening för att få samma möjlighet vara med på aktiviteter och din ansökan behandlas ytterst diskret inom vår styrelse.

Ansökningsblankett