Örnen

Örnarna är en avdelning för scouter som är i behov av extra stöd i sin scoutverksamhet. Medlemmarna i denna avdelning träffas och bedriver scouting efter eget program som är anpassat till och av gruppens medlemmar.
Avdelningen har begränsat antal platser.

Örnen