Ugglan

Ugglan är en avdelning för scouter som är i behov av extra stöd i sin scoutverksamhet. Medlemmarna i denna avdelning träffas och bedriver scouting efter eget program som är anpassat till och av gruppens medlemmar. Samtliga scouter i Ugglan har med sin ledsagare, personal, målsman eller annan stödperson under sina scoutaktiviteter.
Avdelningen har begränsat antal platser.

Kontaktperson: Maria Nilsson, 0730-504920

Ugglan