För ledare

Här finns information och länkar till arrangemang och ledarutbildningar som riktar sig till kårens scoutledare.

tryggamoten

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola men hålls även som fysisk kurs på scoutkåren.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Utbildningar och arrangemang i Skåne

Information om utbildningar och arrangemang i och kring Skåne hittar du på Skånedistriktens gemensamma arrangemangshemsida.

Utbildningar och arrangemang »

Nordvästra Skånes Scoutdistrikt och Riksorganisationen Scouterna

Ausås scoutkår är organiserat under Nordvästra Skånes Scoutdistrikt (Fd. Kulla Scoutdistrikt) och Riksorganisationen Scouterna. Här hittar du direktlänkar till deras hemsidor.

Nordvästra Skånes Scoutdistrikt »
Riksorganisationen Scouterna
 »