Corona-information

10 februari, 2021 av Ausås scoutkår

Februari 2021: Ausås scoutkår återstartar delar av scoutverksamheten.
Efter en uppskjuten terminsstart har styrelsen för Ausås scoutkår nu beslutat att åter starta delar av scoutverksamheten.

Följande avdelningsstarter är beslutade för vårterminen:
Spårare – Söndag 28 februari kl 13-15 utanför Scoutstugan, Ausås.
Upptäckare – Lördagen 13 februari  kl 10-12 i Hembygdsparken, Ängelholm.
Äventyrare och Utmanare – Söndag 14 mars kl 11-14 vid scoutstugan, Ausås.

Avdelningarna ”Örnen” och ”Ugglan” kommer att starta först efter avslutade vaccinationer.
Möllebackens fritidsverksamhet håller öppet som vanligt.

Scouterna samt Möllebackens fritidsverksamhet följer utvecklingen noga via Folkhälsomyndigheten samt kommunens råd och rekommendationer.

Så skyddar du dig och andra från Smittspridning – Folhälsomyndigheten
Frågor och svar om Corona-viruset – Folhälsomyndigheten

För mer information, telefon till scoutstugan: 0730-877804