Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår i Sverige har drygt 450 medlemmar. Ausås scoutkår har ca 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi spårar-,  upptäckar-, äventyrar-,  utmanar- och roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas vanligtvis en gång i veckan i vår scoutstuga.

Alla ledare och funktionärer i Ausås scoutkår arbetar helt ideellt med verksamheten. Kåren har en vald styrelse som träffas tilsammans med kårens övriga ledare en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugansvarig sköter om våra stugor och fixar mindre reparationer.