Hitta till Pyringatorpet

Pyringatorpet ligger ca. 5 mil från Ausås.

Beskrivning från Skåneporten (E4) med nollad mätare:

Kör av E4 vid skåneporten (och nolla trippmätaren!)

– Hö mot Perstorp

– Efter 400 meter vä mot Lärkasjöhult, grusväg

– 700 meter hö

– 900 meter vä

– 3300 meter hö ut på asfalt

– 3600 meter vä mot Slättsjö 4, grusväg

( vid 8400 meter övergår vägen till asfalt)

– 8900 meter vä

– I trekors håll vä mot Röke 7

– 10400 meter vä mot Värsjö 10

– 11100 meter vä, efter 100 meter Pyringatorpet hö sida!