Ett stort tack!

Ausås scoutkår vill tacka besökare, sponsorer och andra som genom årets julmarknad bidragit till en bättre och roligare scoutverksamheten i Ausås.

Stort tack!