Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i Ausås scoutkår 320 kronor* per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i vårt scoutdistrikt och i riksorganisationen Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna.

Medlemsfakturan

Medlemsavgiften faktureras terminsvis till den adress som finns registrerat i vårt medlemsregister. Som medlem förbinder du dig att betala full avgift för varje påbörjad termin även om ditt medlemskap avslutas under pågående period.

Avsluta ditt medlemskap

Vill du avsluta ditt medlemskap måste detta ske skriftligen via e-post till medlem@ausasscoutkar.se. Du meddelar även din avdelningsledare.

Ändring av kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt adress och kontaktuppgifter till dig som medlem i händelse av nödsituation och för att din medlemsfaktura ska hamna rätt.

Ändring av adress och kontaktuppgifter gör du själv omgående i vårt medlemsregister Scoutnet. Ändra dina uppgifter.

 

Frågor om medlemskap eller medlemsfakturan?

Har du frågor om din faktura eller ditt medlemskap går det även bra att kontakta medlemsregistreraren via e-post medlem@ausasscoutkar.se


* Medlemsavgiften fastställs vid kårens årsmöte / kårstämma och kan förändras.