Avsluta ditt medlemskap

Vill du eller ditt barn sluta i Scouterna?
Medlemskap i Ausås scoutkår avslutar du genom att meddela kårens medlemsregistrerare via e-post till medlem@ausasscoutkar.se

Du måste även meddela avdelningsledare att du eller ditt barn slutat.

Som medlem förbinder du dig att betala full avgift för varje påbörjad höst- eller vårtermin även om ditt medlemskap avslutas under pågående period.