Medlemsregistrering

Registrera ny medlem

Här kan avdelningsledare registrera nya medlemmar i Ausås scoutkår.
OBS! Ange avdelning i fältet ”noteringar”.

Registreringsformulär

 

För adressändring eller avslut av medlemskap, kontakta medlemsregistreraren.
medlem@ausasscoutkar.se