Avdelningar

scout_avdelningar
Du kan börja i Scouterna från vårterminen i årskurs 1.
Först som det vi kallar Spårarscout och sedan blir du Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout och Roverscout. Vi har även avdelningarna Örnarna och Ugglan för scouter med behov av extra stöd i verksamheten.

Scoutkåren använder den åldersindelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar. Även vuxna är välkomna att bli scouter i vårt ledarteam oavsett tidigare friluftserfarenhet.

Bli scout i Ausås scoutkår

Ring oss i scoutstugan så berättar vi mer om scouterna och när din åldersgrupp har möten. Givet vis är du alltid välkommen att testa några gånger innan du bestämmer dig för att bli medlem.

Scoutstugan tel: 0730-877804 (säkrast vardagar 13-17.30)