Ett stort tack för årets julmarknad!

Ausås scoutskår vill rikta ett stort tack till alla som besökte oss under årets julmarknad. Vi vill också tacka alla scouter, scoutföräldrar och sponsorer som bidragit till all den scoutverksamhet som vår julmarknad resulterar i under året. Tack Granqvist Plantskola, Läs mer »